Przygotowanie do bierzmowania w parafii Św. Rafała Kalinowskiego

Aktualizacja: 2020-12-16 g. 16:00

FORMACJA PRZYGOTOWUJĄCA DO BIERZMOWANIA
ZOSTAŁA PRZEZ KS. ABP. WOJDĘ ODWOŁANA
AŻ DO 2022 ROKU.

  • Bierzmowanie według nowych wytycznych będzie odbywać się w szkole średniej. Czyli najbliższe bierzmowanie zostanie udzielone po Wielkanocy 2023 roku.
  • Formacja wszystkich klas została zawieszona do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego w 2022 roku.
  • Tego dnia wszyscy, którzy będą chcieli po Wielkanocy 2023 roku otrzymać bierzmowanie rozpoczną 1-roczną formację.
  • Dane dotyczące odbytej formacji zostaną zarchiwizowane do czasu wznowienia przygotowania do bierzmowania. Proszę otrzymane książeczki zachować na pamiątkę.
  • Na trudne pytania dotyczące bierzmowania odpowiada ks. Adam w kancelarii: Zazwyczaj środa – czwartek od 16:15 do 17:30 – Podczas dyżurów można też zadzwonić na 731-507-746.