Przygotowanie do bierzmowania w parafii Św. Rafała Kalinowskiego w roku szkolnym 2020/2021

Aktualizacja: 2020-10-22 g. 17:00

Wszystkie spotkania do końca trwania w Białymstoku strefy czerwonej są odwołane.

Zachęcamy do oglądania przez media nabożeństw i modlitwy w domu.

 • Terminy spotkań formacyjnych:
  • Spotkania oazy dla dzieci i młodzieży w każdy piątek: Msza o 18:00 i po spotkanie w sali parafialnej.
  • Spotkania scholi w każdą niedzielę: 11:30 w sali parafialnej i śpiew podczas Mszy o 12:30.
  • Jeśli chcesz być ministrantem zgłoś się do księdza Kamila.
  • Konferencja dla osób, które nie chcą uczestniczyć w oazie, scholi, ministrantach: ( ??? )
 • Najbliższe nabożeństwa:
  • Nabożeństwo różańcowe – codziennie w październiku po Mszy wieczornej.
 • Dyżur w kancelarii księdza Adama w sprawach bierzmowania (sprawdź wpisując telefon poniżej, czy musisz przychodzić):
  • Zazwyczaj środa – czwartek od 16:15 do 17:30
  • Podczas dyżurów można zadzwonić na 731-507-746, aby otrzymać informacje na temat bierzmowania lub uzupełnić dane, jeśli jesteś już zapisany.
 • Spowiedź: W dzienniczku jest rubryka z comiesięczną spowiedzią. Podpisuje w tym miejscu ksiądz, który nas wyspowiada. Zachęcamy do comiesięcznej spowiedzi – niekoniecznie w pierwsze piątki.

 • Zapraszamy uczniów klasy 6 – 7 – 8 SP i starszych do rozpoczęcia lub kontynuowania przygotowania się do bierzmowania. Przygotowanie trwa 2 lata.
 • Rodziców prosimy, aby przeczytali: „Sakrament bierzmowania w Archidiecezji Białostockiej. Wskazania duszpastersko – katechetyczne” (przebieg formacji i podstawowe wymagania na podstawie tego dokumentu są na dole strony)
 • Jeśli chcesz kontynuować formację, sprawdź czy mamy Twoje dane. Wpisz numer telefonu (9-cio cyfrowy), który podałeś(aś) w poprzednim roku formacyjnym:
 • Jeśli dopiero zaczynasz przygotowanie do bierzmowania lub nie mamy Twoich wszystkich danych spotkaj się z księdzem Adamem w kancelarii parafialnej. (kandydat i rodzic/opiekun).
 • Na spotkanie przygotuj dane:
  • Imię i Nazwisko świadka bierzmowania (gdybyś np dziś miał przyjąć sakrament bierzmowania, nie mogą to być rodzice, może to być osoba, która już przyjęła bierzmowanie, jest dla ciebie jakimś wzorem).
  • Numer telefonu kontaktowego
  • W jakiej jesteś klasie, szkole
  • Adres zamieszkania
  • Imię przyjmowane podczas bierzmowania. Imię twego świętego patrona. Powiedz o nim kilka zdań. Kiedy żył. Co dokonał. Za co jest znany.
  • Akt chrztu, jeśli byleś ochrzczony poza parafią
  • Kilka zdań dlaczego chcesz mieć bierzmowanie.
 • Odbierz od ks. Adama „Dzienniczek kandydata do bierzmowania”. (Koszt 2 pln) (nowi i zapisani w poprzednich latach kandydaci)
 • Wypełniaj „Dzienniczek kandydata do bierzmowania”.
  • Rodzice/opiekunowie decydują ile razy i na jakie spotkania/nabożeństwa kandydat ma przychodzić. Obecność rodzic potwierdza w „Dzienniczek kandydata do bierzmowania” przez datę i podpis.
  • Zachęcamy do korzystania z wszystkich propozycji. Jednak ufamy, że rodzice najlepiej zdecydują znając potrzeby duchowe i możliwości swego dziecka.
 • Przychodź na nabożeństwa i inne spotkania formacyjne. Na górze strony będą pojawiać się szczegółowe propozycje gdzie i kiedy możesz przyjść. Ogólnie całą formację masz rozpisaną w „Dzienniczek kandydata do bierzmowania”.
 • Rodzice/rodzina jako główni odpowiedzialni za rozwój wiary swoich dzieci mogą oczywiście sami poprowadzić formację korzystając z: „Sakrament bierzmowania w Archidiecezji Białostockiej. Wskazania duszpastersko – katechetyczne” oraz K. Mielnicki, M. Gołębiewski, E. Parszewska, Ułożyć życie z Bogiem. Przewodnik do spotkań przed bierzmowaniem, Wydawnictwo „JEDNOŚĆ”, Kielce 2018.
 • Napisz list do Księdza Arcybiskupa. Będzie potrzebny przed samym bierzmowaniem. Ale już teraz możesz o nim pomyśleć. Może napiszesz go na lekcjach religii – zachowaj sobie kopię. Co w nim powinno się znajdować?
  • Kilka słów o sobie, o swojej rodzinie, parafii, odbytej formacji.
  • Prośba o udzielenie sakramentu.
  • Motyw przyjęcia sakramentu bierzmowania.
  • Kilka słów o swoim patronie i wskazanie cech świętego, które kandydat chciałby naśladować. Jeśli kandydat wybiera nowe imię, winien uzasadnić swój wybór.
  • Czytelny podpis.
  • Miejsce, data.
 • Warunki przyjęcia Bierzmowania:
  • zapisanie się u ks. Adama w kancelarii parafialnej (potrzebne dane j.w.) i rozpoczęcie formacji do końca listopada
  • formowanie się przez ok dwa lata (najwcześniej można rozpocząć w 6 SP)
  • minimalny wiek przyjęcia sakramentu: co najmniej 7 klasa SP
  • dostarczenie wypełnionego przez rodziców/opiekunów (księdza) „Dzienniczek kandydata do bierzmowania” potwierdzający przygotowanie do bierzmowania najpóźniej 3 tygodnie przed datą bierzmowania.

Najważniejsze informacje o formacji z dokumentu: „Sakrament bierzmowania w Archidiecezji Białostockiej. Wskazania duszpastersko – katechetyczne”:
Etapy przygotowanie do bierzmowania
* od wczesnego dzieciństwa w rodzinie,
* poprzez udział w katechezie szkolnej na wszystkich jej etapach,
* w katechezie parafialnej przygotowującej do sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii
* w Archidiecezji Białostockiej formacja parafialna związana z sakramentem bierzmowania trwa 3 lata i obejmuje uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej:
a) uczniowie klas VI-VII uczestniczą w katechezie przygotowującej do sakramentu bierzmowania;
b) sakramentu bierzmowania udziela się na zakończenie klasy VII;
c) uczniowie klasy VIII uczestniczą w katechezie parafialnej pogłębiającej życie wiary.

Do sakramentu bierzmowania powinna przystępować młodzież dojrzała intelektualnie, emocjonalnie i religijnie adekwatnie do swojego wieku.

Miejscem katechezy sakramentalnej jest parafia zamieszkania kandydata, a nie parafia, na terenie której znajduje się szkoła. Chodzi bowiem o zaangażowanie młodego człowieka w życie jego parafii.

W parafii formacja trwa w klasach 6-7 SP poprzez udział w spotkaniach formacyjnych, celebracjach liturgicznych, rekolekcjach, dniach skupienia, powiązana z zadaniami apostolskimi.

Spotkania formacyjne (małe grupy) mogą odbywać się w pomieszczeniach parafialnych, a gdy zachodzi potrzeba, w rodzinnych domach kandydatów. To samo dotyczy spotkań z rodzicami. Celebracje liturgiczne powinny zawsze odbywać się w kościele bądź w kaplicy.