Informacje o parafii

Liczba katolików: 3600

Do parafii należą:
ulice Białegostoku: Bałtycka, Duńska, Elewatorska, Estońska, Fińska, Francuska, ks. Girstuna, Grecka, ks. Grzybowskiego, Irlandzka, Krzywoń, Litewska (nry parzyste), Łotewska, Meksykańska (do 32), Norweska, Nowosielska, Pajkerta, Pazińskiego, Polowa (parzyste do 6, nieparzyste do 11), Reja, Skandynawska, Słowacka, Troczewskiego, Turowskiego, Węgierska, Włoska.
miejscowości: Krupniki, Porosły.

Cmentarz grzebalny:
Przy ul. Ks. Pawła Grzybowskiego

Księża pracujący w parafii
Ks. Piotr Wojnach – proboszcz
Ks. Adam Iwanowicz – wikariusz
Ks. Kamil Norel – wikariusz

Konto bankowe: (konto od XII 2018)
Bank Spółdzielczy w Białymstoku
Numer rachunku: 69 8060 0004 0050 1842 2000 0010

Adres parafii
ul. Nowosielska 49
15-617 Białystok
kancelaria parafialna: 731-507-746
administracja cmentarza: 791-028-218
ks. Proboszcz: 502-644-558
e-mail: swrafal(małpa)archibial.pl

Parafię erygował 8 grudnia 2002 r. abp Wojciech Ziemba. Jej terytorium w całości wydzielono z parafii św. Andrzeja Boboli. Pierwszym proboszczem mianowano ks. Piotra Wojnacha. Dnia 6 kwietnia 2003 r. miała miejsce symboliczna inauguracja parafii. Tego dnia w macierzystym kościele św. Andrzeja Boboli bp Edward Ozorowski odprawił Mszę św. i poświęcił sześciometrowej wysokości krzyż, który następnie procesjonalnie został przeniesiony przez parafian na wydzierżawiony plac przy ul. Nowosielskiej przewidziany pod budowę kościoła i tam ustawiony.
Początkowo życie religijne koncentrowało się wokół prowizorycznej wiaty, gdyż w ówczesnym stanie prawnym władze miejskie mogły wydać pozwolenie jedynie na tzw. „zadaszenie ołtarza”. W tym miejscu, za pozwoleniem abp. W. Ziemby z 18 kwietnia 2003 r., ks. proboszcz 1 maja tego roku odprawił pierwszą Mszę św. Wkrótce, w latach 2003-2004, zbudowano drewnianą tymczasową kaplicę. W roku 2007 otrzymano pozwolenie na budowę kościoła na placu przy ul. Nowosielskiej 49. Projekt świątyni sporządził inż. arch. Andrzej Nowakowski. Budowę kościoła parafialnego i plebanii rozpoczęto w 2008 r.

Aktualnie (2016 X) teren parafialny wygląda tak:

rkalinowski

[facebooklivevideo]