Ogłoszenia – 3 Niedziela Wielkiego Postu – 2021-03-07

      Możliwość komentowania Ogłoszenia – 3 Niedziela Wielkiego Postu – 2021-03-07 została wyłączona
  1. W przyszłą niedzielę w czasie Mszy św. o godz. 12.30 zostaną poświęcone książeczki do nabożeństwa dzieciom przygotowującym się do I Komunii świętej. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie organizacyjne.
  2. Dla godnego uczczenia 150. rocznicy dnia, w którym Święty Józef został ogłoszony Patronem Kościoła Katolickiego, papież Franciszek ogłosił Rok Jubileuszowy na cześć Świętego Józefa, który trwa od 8 grudnia 2020 roku do 8 grudnia 2021 roku. W tym czasie można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego) jeżeli odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu, wypełni się jeden z następujących aktów pobożności:
  • co najmniej półgodzinne rozważanie Modlitwy Pańskiej lub uczestnictwo w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym w programie rozważanie o Świętym Józefie,
  • spełnienie uczynku miłosierdzia względem ciała lub względem duszy,
  • odmówienie Różańca św. w rodzinach i przez narzeczonych,
  • codzienne powierzanie swojej działalności opiece św. Józefa, a także wzywanie jego wstawiennictwa w modlitwach za poszukujących pracy oraz w intencji godności pracy ludzkiej,
  • odmówienie Litanii do św. Józefa lub innej modlitwy w intencji Kościoła prześladowanego,
  • odmówienie dowolnej zatwierdzonej modlitwy lub aktu pobożności na cześć św. Józefa, np. „Do Ciebie, Święty Józefie”, szczególnie w dniach 19 marca i 1 maja, w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, 19-go dnia każdego miesiąca i w każdą środę, która jest dniem poświęconym wspomnieniu tego Świętego,
  • odmówienie modlitwy lub spełnienie innego aktu pobożności za wstawiennictwem św. Józefa przez osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy ofiarują z ufnością Bogu cierpienia i niedogodności własnego życia.

Powyższe warunki są umieszczone również w gablocie przed kaplicą.

W Roku Jubileuszowym zapraszamy do uczestnictwa w Nowennie ku czci św. Józefa, którą będziemy odmawiać od 10 marca, w dni powszednie 10 minut przed wieczorną Mszą św., a w niedzielę 10 minut przed Mszą św. o godz. 9.00.