Ogłoszenia – 1 niedziela Wielkiego Postu – 2019-03-10

      Możliwość komentowania Ogłoszenia – 1 niedziela Wielkiego Postu – 2019-03-10 została wyłączona
  1. Przed kaplicą są rozdawane skarbonki na jałmużnę wielkopostną. Rezygnując w Wielkim Poście z jakiejś przyjemności możemy składać do nich zaoszczędzone pieniądze, które zostaną przeznaczone na Caritas.
  2. Serdecznie zapraszamy na wielkopostne katechezy na temat sakramentu pokuty i pojednania. Odbywać się one będą w każdą sobotę po wieczornej Mszy Św. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą uporządkować sobie wiedzę na temat sakramentu pokuty a przez to lepiej przygotować się do wielkanocnej spowiedzi.
  3. W związku z planowaną renowacją grobu Ks. Pawła Grzybowskiego prosimy o kontakt osoby, które mają stare zdjęcia przedstawiające nagrobek pierwszego Proboszcza w Starosielcach.
  4. W przyszłą niedzielę taca na budowę kościoła. Przed kaplicą natomiast będą zbierane ofiary do puszek na misje.