2016-10-05 Środa – Rozważania

      Możliwość komentowania 2016-10-05 Środa – Rozważania została wyłączona

2016-10-05Łk 11,1-4
GDY JEZUS PRZEBYWAŁ W JAKIMŚ MIEJSCU NA MODLITWIE I SKOŃCZYŁ JĄ, RZEKŁ JEDEN Z UCZNIÓW DO NIEGO: PANIE, NAUCZ NAS SIĘ MODLIĆ, JAK I JAN NAUCZYŁ SWOICH UCZNIÓW. A ON RZEKŁ DO NICH: KIEDY SIĘ MODLICIE, MÓWCIE: OJCZE, NIECH SIĘ ŚWIĘCI TWOJE IMIĘ; NIECH PRZYJDZIE TWOJE KRÓLESTWO! NASZEGO CHLEBA POWSZEDNIEGO DAWAJ NAM NA KAŻDY DZIEŃ I PRZEBACZ NAM NASZE GRZECHY, BO I MY PRZEBACZAMY KAŻDEMU, KTO NAM ZAWINIŁ; I NIE DOPUŚĆ, BYŚMY ULEGLI POKUSIE.
Św. Augustyn zapytany, dlaczego Pan Bóg nie wysłuchuje modlitw zanoszonych przez ludzi, odpowiedział krótko: „Bo się źli modlicie, źle się modlicie i o złe rzeczy prosicie”. Źli źle, o złe rzeczy.
Źli- źli się modlimy wtedy, kiedy trwamy nie przebaczamy wyrządzonej nam krzywdy. Warto przypomnieć sobie jedną z siedmiu próśb Modlitwy Pańskiej: „Odpuść nam, tak jak my odpuszczamy naszym winowajcom”. Jasno z niej wynika, że jedynym warunkiem uzyskania przebaczenia ze strony Pana Boga jest nasze przebaczenie ofiarowane tym, którzy wobec nas zawinili. Jeśli odmawiamy Modlitwę Pańską i jednocześnie w sercu żywimy do kogoś nienawiść, to prosimy Boga, aby nam nie darował win, a tym samym modlimy się o piekło dla siebie. Czasami może lepiej byłoby to wezwanie przemilczeć…
Źle- źle się modlimy wtedy, kiedy na pierwszym miejscu stawiamy siebie: ja, ja, ja, ja, ja….. Podczas gdy zanim poprosimy o chleb powszedni (czyli wszytsko co do życia potrzebne) mówimy, by święciło się Imię Pańskie. Zatem pierwszą modlitwą powinna być ta, aby całe moje życie było oddawaniem chwały Bogu.
O złe rzeczy- o złe rzeczy prosimy wtedy, kiedy próbujemy na modlitwie przepchnąć swój plan na życie, próbując wmówić Bogu, że to najlepsze co może się nam przydarzyć. Kiedy ostatnio modliłeś się świadomie o poznanie woli Boga względem Ciebie? Może dzisiaj zamiast namolnie wmawiać Bogu, że sam wiesz co lepsze dla ciebie, spytaj Go, czego od ciebie oczekuje. Wiesz Pan Bóg to stary Ojciec, który wychował niejedno już dziecko. Zaufaj Mu!