2016-09-22 Czwartek – Rozważania

      Możliwość komentowania 2016-09-22 Czwartek – Rozważania została wyłączona

2016-09-22Łk 9,7-9
TETRARCHA HEROD USŁYSZAŁ O WSZYSTKICH CUDACH ZDZIAŁANYCH PRZEZ JEZUSA I BYŁ ZANIEPOKOJONY. NIEKTÓRZY BOWIEM MÓWILI, ŻE JAN POWSTAŁ Z MARTWYCH; INNI, ŻE ELIASZ SIĘ ZJAWIŁ; JESZCZE INNI, ŻE KTÓRYŚ Z DAWNYCH PROROKÓW ZMARTWYCHWSTAŁ. LECZ HEROD MÓWIŁ: JANA JA ŚCIĄĆ KAZAŁEM. KTÓŻ WIĘC JEST TEN, O KTÓRYM TAKIE RZECZY SŁYSZĘ? I CHCIAŁ GO ZOBACZYĆ.

Jezus nie przyszedł dla naszego dobrego samopoczucia. Jego obecność zawsze budziła niepokój. Przecież sam o sobie powiedział, że nie przyszedł przynieść pokoju ale rozłam (por.). Doświadczenie bliskości Jezusa czasami owocuje „świętym niepokojem”. Czasami On upomina się o jakąś część naszego serca, która nie została jeszcze Mu oddana. Podobnie jest też z uczniami Jezusa. Niejednokrotnie ich pojawienie się w środowisku budzi niepokój, bo zrywa panujące tam szatańskie schematy, wzajemne poklepywanie się po ramieniu, przymykanie oka na pewne sprawy, itd. Czy Książę Pokoju, Emanuel, Bóg obecny pośród nas nie dobija się przypadkiem do Ciebie przez wyrzuty sumienia, natarczywe przypominanie o nie załatwionej sprawie,…? Gdzie Go jeszcze nie wpuściłeś?