2016-09-16 Piątek – Rozważania

      Możliwość komentowania 2016-09-16 Piątek – Rozważania została wyłączona

2016-09-16Łk 8,1-3
„Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia.”

Jezus jest ciągle w drodze. Ale nie jest to łażenie bez celu z kąta w kąt. Kroki Jezusa nieprzerwanie zmierzają w kierunku Jerozolimy, gdzie wszystko ma się dopełnić. Tam ma dać swoje życie na okup za wielu, za mnie i za ciebie! Ale droga na krzyż (i ku zmartwychwstaniu) jest czasem, w którym Jezus nieustannie głosi Dobrą Nowinę wchodząc w codzienne życie napotkanych ludzi.
My też jesteśmy nieustannie w drodze. Ona rozpoczęła się w chwili naszego poczęcia i podobnie jak u Jezusa zmierza ku Nowemu Jeruzalem, jakim będzie Dom Ojca. W tej naszej wędrówce także napotykamy wielu ludzi i dobrze by było, gdybyśmy się zdobywali, jak Jezus, na głoszenie Dobrego Słowa. Nie zawsze ustami, częściej stylem życia.
Praca domowa na dziś:
1. Zatrzymaj się na moment, pójdź przed lustro i odpowiedz sobie na jedno pytanie: DOKĄD TAK BIEGNIESZ?
2. Spotkanemu dziś człowiekowi (nawet temu, z którym mieszkasz pod jednym dachem) powiedz dobre słowo.
Dobrego dnia! 😀