Rekolekcje powołaniowe w seminarium duchownym

      Brak komentarzy do Rekolekcje powołaniowe w seminarium duchownym

Rekolekcje powołanioweW dniach 3-5 lutego 2012 r. w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku odbyły się rekolekcje powołaniowe dla młodzieży męskiej. Wzięło w nich udział trzydziestu dwóch młodych ludzi z terenu archidiecezji.

Rekolekcje prowadził ks. Dariusz Sokołowski oraz klerycy IV roku. Hasłem tegorocznych rekolekcji były słowa Ewangelii św. Mateusza: „Cóż więc otrzymamy?” (Mt 19, 27).

Podczas trzech rekolekcyjnych dni uczestnicy szukali odpowiedzi na pytania: jakie cele stawiam sobie w życiu? Do czego dążę? Czego szukam? Komu ufam? Odpowiedź na nie próbowali znaleźć w Słowie Bożym, szczególnie we fragmencie mówiącym o uczniach idących do Emaus (Łk 24, 13-35).

Czas rekolekcji codziennie wypełniała wspólna modlitwa, dzielenie się Słowem Bożym, konferencje oraz pogadanki na tematy związane z wiarą i powołaniem. Duże zainteresowanie młodych ludzi wzbudził film opowiadający o życiu św. Filipa Nereusza, ukazujący problemy, jakimi żyje również współczesny człowiek, często rozbity wewnętrznie i poszukujący prawdziwego szczęścia.

Na zakończenie rekolekcji każdy z uczestników miał okazję podzielić się swoimi przeżyciami ze spędzonego w seminarium czasu. Dla wielu, jak sami mówili, to był piękny czas spotkania z Jezusem i zawierzenia Mu drogi swojego życia.

W niedzielę, 5 stycznia, uroczystą Mszę św. na zakończenie rekolekcji odprawił Abp Edward Ozorowski. Zwracając się do uczestników prosił, aby „mądrze podejmowali życiowe decyzje i nie zagubili się w dzisiejszym świecie”. Po Eucharystii młodzież podczas spotkania z Arcybiskupem Metropolitą dzieliła się swoimi refleksjami i przemyśleniami z rekolekcji.