Przegląd kolęd i pastorałek w seminarium duchownym

Kolendy i pastorałkiDnia 1 lutego 2012 r. w Archidiecezjalnym Seminarium Duchownym w Białymstoku odbył się VII Przegląd Kolęd i Pastorałek Osób Niepełnosprawnych „Dokąd Gwiazda Prowadzi …”. Obecny podczas kolędowania był Metropolita Białostocki Abp Edward Ozorowski, który objął Honorowy Patronat nad przeglądem.

Organizatorem przeglądu był Miejski Ośrodek pomocy Rodzinie w Białymstoku, Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Białej wraz z kapelanem ośrodka ks. Krzysztofem Andryszakiem. Przegląd przeznaczony już od siedmiu lat przeznaczony dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej oraz środowiskowych domów samopomocy z terenu województwa podlaskiego.

Pomimo przenikliwego mrozu na zewnątrz podczas śpiewu kolęd panowała ciepła i serdeczna atmosfera. W auli seminarium duchownego kolędowało ponad 200 osób z 15 ośrodków z całego województwa podlaskiego, które na co dzień pomagają osobom niepełnosprawnym.

Idea przeglądu sprzyja integracji wychowanków i opiekunów, którzy od dłuższego czasu przygotowują repertuar. Wspólne spotkanie zakończyło się posiłkiem na refektarzu seminaryjnym.