Sakrament małżeństwa

Wymagane dokumenty/dane do ślubu:
1. Dowody osobiste.
2. Świadectwo sakramentu chrztu świętego obydwu stron
3. Świadectwo bierzmowania (jeśli nie ma adnotacji w metryce chrztu)
4. Strona owdowiała przynosi – akt zgonu współmałżonka.
5. Dokument z USC stwierdzający brak przeszkód (w wypadku zawierania małżeństwa kościelnego wraz ze skutkami cywilnymi) – data wystawienia nie może przekraczać 3 miesięcy od daty ślubu.
6. Zaświadczenia ukończenia przygotowania przedmałżeńskiego (katechezy dla narzeczonych, Katolicka Poradnia Rodzinna, Dzień skupienia dla narzeczonych)
7. Dane personalne świadków ślubu: imię, nazwisko, wyznanie, wiek, adres zamieszkania.
8. Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach.
9. Potwierdzenie odbytej spowiedzi.

Informacje o katechezach przedmałżeńskich i spotkaniach w poradniach rodzinnych:
Katechezy przedmalzenskie w parafiach 2018
Archidiecezjalna poradnia rodzinna
Poradnie rodzinne w parafiach archidiecezji

Strona duszpasterstwa rodzin